Kategorie

Ochrana osobních údajů dle GDPR

 

 1. 1.        KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE
  • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Ing. Jiří Sacha
   se sídlem Ostrava – Výškovice, Proskovická 678/39, PSČ 700 30
   identifikační číslo: 48780669, DIČ: CZ6703060837 (dále jen „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa Sachasport, Zemědělská 5582/1a,      Ostrava- Třebovice, 72201, email info@sachasport.cz, telefon 603 447 172.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
 1. 2.       ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 
 1. 3.       ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, vyřízení objednávky, zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit.
  • Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit 
  • Správce umísťuje do prodejny a přilehlých prostor kamery z důvodu své ochrany a oprávněných zájmů. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy řádně a viditelně označeny upozorněním.
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.
 
 1. 4.       DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • V případě osobních údajů, které byly získány za účelem plnění obchodních smluv a služeb jsou údaje uloženy minimálně po dobu, která je vyžadována v právních předpisech (archivace dokladů). V ostatních případech jsou údaje uloženy do doby, dokud je zákazník neodvolá.
  • Kamerové záznamy z prodejny, prostor a okolí budovy Sachasport  jsou zpracovávány po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.
 
 1. 5.       DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • Jedná se především o dopravce, poskytovatele IT služeb a další, které poskytují nutné služby pro chod obchodu, se kterými je uzavřena smlouva
  • Dále osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb zajišťující služby provozování internetového obchodu a další služby v souvislosti s provozováním internetového obchodu na základě smlouvy dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)
 
 1. 6.       PRÁVA dle nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).
  • Právo na informování a přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu, výmaz popřípadě omezení zpracování písemně nebo elektronicky na adresu správce
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo vznést námitku proti zpracování
  • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu.

 

 1. 7.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná organizační a technická opatření k zabezpečení osobních údajů. Také prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
  • Zaškrtnutím souhlasu při internetové objednávce potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  • Správce je oprávněn podmínky ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi podmínek zveřejní na svých internetových stránkách.